αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή (CPU i5)

1)

2)

3)

αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή (CPU i5)

ssd

άπειρη μνήμη ram ssd 8-16gb