αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή (CPU i7)

αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή (CPU i7)

ssd και άπειρη μνήμη ram ssd 8-16gb