Καταγραφή συνομιλιών για απλές γραμμές

Καταγραφή συνομιλιών για απλές γραμμές