Καταγραφή συνομιλιών για απλό εσωτερικό τηλεφωνικού κέντρου

Καταγραφή συνομιλιών για απλό εσωτερικό τηλεφωνικού κέντρου