Καταγραφή συνομιλιών για ευρυζωνικές γραμμές

Καταγραφή συνομιλιών για ευρυζωνικές γραμμές