Καταγραφή συνομιλιών για Isdn γραμμές

Καταγραφή συνομιλιών για Isdn γραμμές