Διαφήμιση Medium στο Facebook

372,00 | Χωρίς ΦΠΑ : 300,00

Διαφήμιση medium στο Facebook (200 κοιν.) & bonus 100 panasonic-points

Περιγραφή

Διαφήμιση medium στο Facebook (200 κοιν.)

  1. Δωρεάν διαφήμιση σε σελίδα του facebook για 1 week
  2. Δωρεάν απάντηση σε σχόλια της δημοσίευσης 1-2 weeks
  3. Επεξεργασία 1-5 φωτογραφίας στο Photoshop CS5
  4. Ανάρτηση της δημοσίευσης σε δικό μας Group στο Facebook με πολλά μέλη

bonus 100 panasonic-points

Διαφήμιση medium στο Facebook

Κερδίστε πάρα πολλά από την συνεργασία μας!!!