Προσφορά!

Καταγραφή κλήσεων για LG τηλεφωνικό κέντρο (Basic)

694,40 434,00 | Χωρίς ΦΠΑ : 350,00

Καταγραφή κλήσεων για LG τηλεφωνικό κέντρο (Basic)

Καταγραφή κλήσεων για LG τηλεφωνικό κέντρο

 

 1. Καταγραφή κλήσεων!
 2. Καρτέλα πελάτη!!
 3. Στατιστικά!!!

 

Δυνατότητα για:

 1. Τίτλο ανά κλήση (με μεγάλο κείμενο περιγραφής συνομιλίας)
 2. Άπειρα φίλτρα και Δυνατότητες (απλά με αναβάθμιση)

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 

Καταγραφή κλήσεων για LG τηλεφωνικό κέντρο

 

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 1. Καταγραφή κλήσεων!
 2. Καρτέλα πελάτη!!
 3. Στατιστικά!!!

 

Δυνατότητα για:

 1. Τίτλο ανά κλήση (με μεγάλο κείμενο περιγραφής συνομιλίας)
 2. Άπειρα φίλτρα και Δυνατότητες (απλά με αναβάθμιση)

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 

💚💚

Περιγραφή

Καταγραφή για LG τηλεφωνικό κέντρο (Basic)

Καταγραφή για LG τηλεφωνικό κέντρο

 

 1. Καταγραφή κλήσεων!
 2. Καρτέλα πελάτη!!
 3. Στατιστικά!!!

 

Δυνατότητα για:

 1. Τίτλο ανά κλήση (με μεγάλο κείμενο περιγραφής συνομιλίας)
 2. Άπειρα φίλτρα και Δυνατότητες (απλά με αναβάθμιση)

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 

Καταγραφή για LG τηλεφωνικό κέντρο

 

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 1. Καταγραφή κλήσεων!
 2. Καρτέλα πελάτη!!
 3. Στατιστικά!!!

 

Δυνατότητα για:

 1. Τίτλο ανά κλήση (με μεγάλο κείμενο περιγραφής συνομιλίας)
 2. Άπειρα φίλτρα και Δυνατότητες (απλά με αναβάθμιση)

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 

💚💚