Προσφορά!

Καταγραφή κλήσεων για Panasonic τηλεφωνικό κέντρο (Pro)

868,00 694,40 | Χωρίς ΦΠΑ : 560,00

Καταγραφή κλήσεων για Panasonic τηλεφωνικό κέντρο (Pro)

 1. Καταγραφή κλήσεων!
 2. Καρτέλα πελάτη!!
 3. Στατιστικά!!!
 4. Τίτλο ανά κλήση (με μεγάλο κείμενο περιγραφής συνομιλίας)!!!!

 

Δυνατότητα για:

 1. Άπειρα φίλτρα και Δυνατότητες (απλά με αναβάθμιση)
 2. Καταγραφή με πάνω από 1.000 κλήσεις ημερησίως

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 

Καταγραφή κλήσεων για Panasonic τηλεφωνικό κέντρο

 

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

Περιγραφή

Καταγραφή κλήσεων για Panasonic τηλεφωνικό κέντρο (Basic)

Καταγραφή κλήσεων για Panasonic τηλεφωνικό κέντρο

 1. Καταγραφή κλήσεων!
 2. Καρτέλα πελάτη!!
 3. Στατιστικά!!!
 4. Τίτλο ανά κλήση (με μεγάλο κείμενο περιγραφής συνομιλίας)!!!!

 

Δυνατότητα για:

 1. Άπειρα φίλτρα και Δυνατότητες (απλά με αναβάθμιση)
 2. Καταγραφή με πάνω από 1.000 κλήσεις ημερησίως

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚

 

Καταγραφή κλήσεων για Panasonic τηλεφωνικό κέντρο

 

τηλεφωνικό κέντρο με καταγραφή κλήσεων 💚
(δυνατότητα για καταγραφή κλήσεων) 💚💚

καταγραφή εισερχομένων κλήσεων 💝
καταγραφή εξερχομένων κλήσεων 💝💝
καταγραφή αναπάντητων κλήσεων 💝💝💝

καταγραφή εσωτερικών κλήσεων (όχι σε όλους τους τύπους κέντρου) 💚💚💚